Logo Drs. P. Immenga, Orthopedagogenpraktijk BavelDrs. P. Immenga, Orthopedagogenpraktijk Bavel

Kinderen zijn in beweging. Ze groeien en ontwikkelen zich voortdurend en komen steeds voor nieuwe uitdagingen te staan op hun weg naar volwassenheid. Soms kan een kind, jongere of ouder bij deze uitdagingen ondersteuning of begeleiding gebruiken.

De orthopedagoog biedt deze ondersteuning en geeft hulp aan kinderen en jongeren op het gebied van het leren, hun gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook biedt de orthopedagoog opvoedadvies voor ouders.

Bij onze Orthopedagogenpraktijk in Bavel kunt u terecht voor zowel diagnostiek als behandeling/begeleiding. Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om duidelijk te krijgen waarom het kind of de jongere problemen ervaart. Ook wordt gekeken naar de sterke kanten en de compensatiemogelijkheden. Op basis van de onderzoeksgegevens wordt een behandeladvies geschreven. Het onderzoeksverslag wordt met ouders en - indien gewenst - met school besproken. De behandeling kan in overleg met ouders binnen de praktijk plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan remedial teaching, maar ook aan begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Het is ook mogelijk voor begeleiding alleen aan te melden.

De praktijk is onderdeel van
en is aangesloten bij